EGE-Elektronik Spezial-Sensoren GmbH - Special-Sensors for Automation

Trycksensorer - Funktion och användning

Användning

Denna effektiva sensor övervakar tryck i ledningar och behållare. Den keramiska mätcellen som används mäter så noggrant att tryckvakten även kan användas för nivåövervakning. I en behållare med en höjd på 5 m mäts nivån med en exakthet på 1cm. För denna typ av applikation är vakter med ett mätområde på 1000 mbar väl beprövade. För vatten motsvarar då 10 mbar tryck 10 cm vattennivå. Det uppmätta tryckvärdet visas digitalt. Skum mäts ej. Svävande ämnen i behållaren påverkar inte mätresultatet såvida de inte stör tryckfördelningen vid sensorns membran. Tryckvakten är en kompakt sensor som innehåller samtliga mät- och utvärderingsenheter. Den är avsedd för 24 V likspänning. Vid sidan om ett antal programmerbara extrafunktioner är den utrustad med 2 PNP kopplingsutgångar och en 4...20 mA strömutgång.
Det finns ett utförande med snabbprogrammering för två kopplingsutgångar, t.ex. för min- och maxövervakning i behållare, samt ett utförande med analog utgång.


Funktion

Tryckvakten skruvas in i behållarens vägg eller i rörledningen. Mediet ligger an direkt mot sensorns keramiska mätcell. På grund av mediets tryck förändras membranets läge minimalt. Membranet ligger an mot den keramiska kroppen och tål därmed även stora tryckstötar. Det är extremt hållfast mot övertryck. Efter tryckavlastning återgår membranet i nollposition utan hysteres.
Membranets lägesförändring omvandlas av den integrerade mikroprocesstorstyrda utvärderingsenheten till en signal som är proportionerlig med trycket. Mätvärdena kan läsas av på 7-segments LED-indikeringen direkt på tryckvakten
För speciella applikationer kan signalen bearbetas internt med en dämpning på upp till 30 sek. Därmed kan t.ex. tryckstötar i rörledningar försummas.
Inställningen av sensorns mätområde, PNP kopplingsutgångarna och dämpningen sker med tre tryckknappar och en fyrsiffrig LED-indikering. En snabbinställning kan utföras med några få knappkombinationer.
De två integrerade PNP kopplingsutgångarna kan programmeras fritt. Gränsvärdet, hysteresen och funktionen (öppnande eller slutande) kan ställas in valfritt. Kopplingsstatusen för PNP kopplingsutgångarna signaleras med en LED-lampa. De programmerade data sparas i en EEPROM och finns kvar även vid spänningsfall. Även sensorutförandet med snabbprogrammering för två kopplingsutgångar säkrar de inställda värdena mot förlust. Utgångar med öppnarfunktion kan levereras från fabrik. Tryckvakterna DN752 GPP och 752 GA har en tresiffrig digital indikering och kan programmeras snabbt och enkelt för två avkänningspunkter resp. en analog utgång.


Material

Sensormembranet är tillverkat i oxidkeramik Al2O3, en kemiskt resistent keramik för de flesta syror, lut och salter. Mellan sensormembranet och gängkroppen i rostfritt stål (1.4571) är en tätning av fluorkautschuk (FPM) placerad. Fluorkautschuk (FPM) är ett tätmaterial som är kemiskt beständigt över stora områden. I specialfall krävs andra tätningar som t.ex. EPDM eller Kalrez. Efter samråd kan specialmaterial levereras av EGE från fabrik.


« Trycksensorer

powered by webEdition CMS