EGE-Elektronik Spezial-Sensoren GmbH - Special-Sensors for Automation

Temperatursensorer - Funktion och användning

Funktionsbeskrivning

De kompakta temperaturvakterna TN 552 GPP och TN 552/1 GPP har två avkänningspunkter som kan ställas in oberoende av varandra. De kompakta temperaturvakterna TN 552 GAPP och TN 552/1 GAPP har en avkänningspunkt som kan ställas in samt en skalbar analog utgång 4...20 mA.
Mätområdet för flytande och pastösa medier ligger mellan – 40 °C och +120 °C. Mätområdets tolerans är ±0,3 °C (0...80 °C).
TN 552... ger möjlighet att välja en fönsterfunktion som alternativ till den konventionella gränsvärdesövervakningen. Dessutom kan öppnar- eller slutarfunktionen väljas för utgångarna. Kortvariga temperaturförändringar kan överbryggas med en tillslags- resp. frånslagsfördröjning. Dessutom har sensorn ett MIN-/MAX-minne som kan nollställas.

Programmeringen sker med tryckknappar på sensorns framsida. De inställda avkänningspunkterna och de programmerade parametrarna kan avropas och visas med knapptryckning under mätdrift.


Temperatursensor med inskruvningshylsa för byte under pågående drift

Temperatursensorn TN 553 kan enkelt bytas ut under pågående drift. Detta är möjligt tack vare en speciell inskruvningshylsa av rostfritt stål (1.4571) som monteras i tanken eller röret. Den kompakta sensorn kan alltid tas ut under pågående drift utan att tankens eller rörets täthet påverkas. Temperatursensorn mäter temperaturer från – 40 C° till +120° C. Den erbjuder bland annat två fast programmerbara avkänningspunkter, en fritt valbar hysteres och en temperaturfönster-funktion. Sensorn finns för 24 V DC med PNP eller analog utgång samt i AC-utförande för 230 V och 115 V med Opto-MOS. Med olika kabellängder och möjlighet att välja mellan kontakt och fast kabelanslutning kan montering ske i olika konfigurationer. Gängan levereras i G1/2 utförande.


Montering

EGE temperatursensorer kan monteras i alla vanliga T-stycken eller i en svetsstos. Tätningen kan ske med den medföljande plantätningen eller andra lämpliga tätmedel. Vid högre temperaturer ska tätningen vara tillräckligt tryckhållfast. Monteringen får enbart ske med hjälp av sexkanten på sensorn.
Indikeringsenheten kan vridas med ca 330° efter monteringen. Detta ger goda avläsningsmöjligheter oberoende av sensorns position. När temperaturer över 80 °C förekommer bör sensorn monteras i rörledningen från sidan.

Användning

När överskridandet av en temperatur ska övervakas måste hysteresfunktionen väljas. I detta driftläge programmeras ett gränsvärde. När den uppmätta temperaturen överstiger detta gränsvärde blir utgången aktiv eller inaktiv, beroende på vilken funktion som är vald för utgången. Till detta gränsvärde hör också ett värde för hysteresen, som bestämmer differensen mellan tillslagsvärdet och det lägre frånslagsvärdet. Dessutom kan tillslag resp. frånslag fördröjas med en programmerbar tid.
När fönsterfunktionen är vald som driftläge aktiveras eller avaktiveras kopplingsutgången endast inom ett visst temperaturområde. Området börjar med den inställda gränstemperaturen och slutar efter höjning av temperaturen med fönstervärdet. Även för detta driftläge kan tillslags- och frånslagsfördröjningen nyttjas.
Den analoga utgången kan användas till att överföra en ström som är proportionerlig med den uppmätta temperaturen. För detta ändamål programmeras en temperatur till startvärdet 4 mA och en temperatur till slutvärdet 20 mA. Mellan dessa temperaturvärden är en minsta differens på 16 °C / 29 °F tillåten.

« Temperatursensorer

powered by webEdition CMS