EGE-Elektronik Spezial-Sensoren GmbH - Special-Sensors for Automation

Nivavåkter - Hänvisningar avseende montering

Korta nivåvakter för montering från sidan ska monteras så att sensorspetsen sticker in i behållaren. För att undvika att avlagringar bildas rekommenderas att montera sensorn med ca 20 % lutning. För stavsonder ska särskilt beaktas att inga sidokrafter inverkar på spetsen, t.ex. sådana som kan uppstå vid påfyllningsöppningar eller omrörare.
Vid valet av material till hölje och tätning ska det säkerställas att dessa material är lämpliga för den aktuella applikationen. 

Inbyggbara kapacitiva givare kan monteras försänkt i icke-ledande material ända till den aktiva ytan, utan att sensorns egenskaper förändras. För icke inbyggbara sensorer ska en frizon runt sensorn finnas. För alla sensorer ska det också finnas en frizon mot materialet mitt emot.


De angivna frizonerna motsvarar normen EN 60947-5-2.


Montering i rad

När kapacitiva givare monteras i rad ska ett minsta avstånd hållas mellan givarna för att de inte ska kunna påverka varandra. Vid osäkerhet ska ett test under konkreta användningsvillkor genomföras. För kapacitiva givare ska avståndet i sidled mellan givarna motsvara minst vara två gånger givarens diameter. När avstånden är större än åtta gånger diametern är ingen ömsesidig påverkan att förvänta. För givare som placeras mittemot varandra ska ett minsta avstånd på åtta gånger det nominella avkänningsavståndet finnas.


Gängor, utföranden

Skruvgängor är i huvudsak utförda som G-gänga enligt DIN ISO 228-1 i toleransklass B. Om man vill para ihop en cylindrisk utvändig G-gänga enligt DIN ISO 228-1 och en invändig rörgänga Rp enligt DIN229 krävs speciella åtgärder. För en sådan kombination behöver den invändiga rörgängan Rp efterskäras med en gängskärare för invändiga rörgängor G.


Vridmoment

För att utesluta att de gängade hylsorna förstörs vid montering får följande maximala vridmoment ej överskridas:


PTFE-sensorer får endast dras åt för hand.


Tätningar

Där det krävs levereras sensorerna som standard med tätningar av NBR, FPM, PTFE eller AFM. Vid användning i vatten upp till 150 °C och ett tryck upp till 5 används O-ringar i EPDM där kunden så kräver. För temperaturer över 100 °C eller vid högre tryck krävs specialtätningar (schrafferade).
Hänvisningar avseende drift

Seriekoppling

Vid seriekoppling av sensorer med två och tre ledare summeras de enskilda spänningsfallen. Därmed står en lägre driftspänning till förfogande för lasten. Summeringen av startfördröjningstiderna ska beaktas.

Parallellkoppling

Parallellkoppling av sensorer med två ledare rekommenderas inte i första hand då restströmmarna summeras och flyter genom lasten. Vid parallellkoppling av sensorer med tre ledare summeras strömförbrukningen för de enskilda givarna. Då denna ström inte flyter genom lasten är det maximala antalet sensorer med tre ledare som kan anslutas parallellt endast avhängigt strömförsörjningen.


Godkännanden för säkerhetsapplikationer

Sensorer för personskydd ska vara typgodkända och märkta enligt EN 954-1. Omärkta sensorer får inte användas för dessa ändamål.


« Hänvisningar avseende användning        Begrepp inom mätteknik »

« Nivåvakter

powered by webEdition CMS