EGE-Elektronik Spezial-Sensoren GmbH - Special-Sensors for Automation

Metalldetektorer - Funktion och användning

Metalldetektorsystemet 3000 är dimensionerat för att känna av medelstora och större delar. Systemets känslighet kan ställas in med hög effektivitet. Med utvärderingsenheten MU 3300 svarar det med maximal känslighet på mellanstora delar såsom spikar, muttrar eller besticksdelar. Med utvärderingsenheten MDV reagerar systemet enbart på större metalldelar såsom tänder till grävskopor, verktygsdelar eller kåpor. Sådana delar kan orsaka skador på utrustning för stenbrytning, markvibratorer eller flismaskiner. Vid denna typ av drift fungerar metalldetektorn som maskinskydd. Mindre delar stoppar inte anläggningens drift. Avkänningen sker med beröringsfri mätning under transporten av det lösa godset.

Systemet 3000 består av en utvärderingsenhet och en spole som arbetar induktivt. Utvärderingsenheten är utrustad med en automatisk anpassningsfunktion som garanterar säker drift även när störande metalldelar är monterade nära spolen. Denna anpassningsfunktion ser också till att endast metalldelar i rörelse detekteras.


En av uppgifterna för utvärderingsenheten är att bearbeta signalerna som avges av metalldetektorns spole och att omvandla dessa till en elektronisk impuls. När en metalldel passerar detektorn störs det elektromagnetiska fältet som denna spole alstrar. Detta leder till en signal som kan utvärderas.

Metalldetektorns känslighet ställs in på en regulator. Känsligheten är beroende av flera faktorer: spolens omgivning, de elektromagnetiska egenskaperna för materialet som ska detekteras samt transporthastigheten.

Utvärderingsenheten MU 3300 är utrustad med en funktion för självövervakning. Så fort ett fel uppstår i systemet aktiveras ett separat utgångsrelä. Utvärderingselektroniken är inbyggd i ett robust metallhölje som har ett fönster för funktionsindikering.

Utvärderingsenheterna MDV 3172 och MDV 3220 är särskilt avsedda för användning i tuffa miljöer där det t.ex. förekommer smuts, temperaturförändringar eller vibrationer. Därför förfogar de endast över de mest nödvändiga funktionerna för inställning och indikering.


Spolarna är konstruerade med PVC-kroppar på en bottenplatta av aluminium som avskärmar mot elektromagnetiska störningar från den underliggande konstruktionen. Bottenplattan möjliggör samtidigt ett stabilt montage. Om detektorn behöver placeras nära konstruktionsdelar av järn kan spolen t.ex. skärmas av med aluminiumplattor.

Metalldetektorerna anordnas med fördel under transportbanden, detta minskar risken för mekaniska skador på spolen. Avståndet till transportbandets rullar ska vara minst en spolbredd. För att utnyttja metalldetektorns känslighet optimalt bör en omgivning motsvarande 1,5 till 2 spoldiametrar hållas fri från metaller.


När detektorn monteras hängande ovanför ett transportband ska det beaktas att inga konstruktionsdelar i järn finns för nära spolen och att dessa framför allt inte vibrerar. I dessa fall ska känsligheten reduceras, med resultatet att detektionsavståndet minskar eller att endast stora metalldelar kan detekteras.

Detektorerna är försedda med en 3 m lång specialkabel. För applikationer där avståndet mellan spole och utvärderingsenhet är mer än 3 m sammankopplas dessa två komponenter med en ytterligare förlängningskabel KS031 DS... . Det maximala avståndet är 50 m. För att garantera en säker funktion rekommenderas att använda EGE specialförlängningskabeln.

Med hjälp av anslutningsboxen MA 125 kan två metalldetektorer drivas tillsammans med en utvärderingsenhet MDV... . Den maximala kabellängden mellan en spole och anslutningsboxen MA 125 är 3 m.« Metalldetektorer

powered by webEdition CMS