EGE-Elektronik Spezial-Sensoren GmbH - Special-Sensors for Automation

Kapacitiva givare - Hänvisningar avseende montering

Montering

Inbyggbara sensorer kan monteras försänkt i metall ända till den aktiva ytan, utan att sensorns egenskaper förändras. För icke inbyggbara sensorer ska en metallfri zon runt sensorn finnas. För alla sensorer ska det finnas en frizon mot materialet mitt emot.

 

De angivna frizonerna motsvarar normen EN60947-5-2.


Som tillval finns montagedon för flexibel installation av sensorerna.


Montering i rad

När sensorer monteras i rad ska ett minsta avstånd hållas mellan sensorerna för att de inte ska kunna påverka varandra. Vid osäkerhet ska ett test under konkreta användningsvillkor genomföras. För inbyggbara sensorer ska avståndet i sidled mellan sensorerna motsvara minst en gång sensorns diameter. För icke inbyggbara sensorer ska avståndet i sidled mellan sensorerna vara minst två gånger sensorns diameter. När avstånden är större än åtta gånger diametern är ingen ömsesidig påverkan att förvänta. För sensorer som placeras mittemot varandra ska ett minsta avstånd på åtta gånger det nominella avkänningsavståndet finnas.


Vridmoment

För att utesluta att de gängade hylsorna förstörs vid montering får följande maximala vridmoment ej överskridas:


PTFE-sensorer får endast dras åt för hand.


Hänvisningar avseende drift

Seriekoppling

Vid seriekoppling av sensorer med två och tre ledare summeras de enskilda spänningsfallen. Därmed står en lägre driftspänning till förfogande för lasten. Summeringen av startfördröjningstiderna ska beaktas.

Parallellkoppling

Parallellkoppling av sensorer med två ledare rekommenderas inte i första hand då restströmmarna summeras och flyter genom lasten. Vid parallellkoppling av sensorer med tre ledare summeras strömförbrukningen för de enskilda givarna. Då denna ström inte flyter genom lasten är det maximala antalet sensorer med tre ledare som kan anslutas parallellt endast avhängigt strömförsörjningen.


Godkännanden för säkerhetsapplikationer

Sensorer för personskydd ska vara typgodkända och märkta enligt EN 954-1. Omärkta sensorer får inte användas för dessa ändamål.

« Kapacitiva givare        Begrepp inom kapacitiv mätteknik »

powered by webEdition CMS