EGE-Elektronik Spezial-Sensoren GmbH - Special-Sensors for Automation

Infraröda detektorer - Funktion och användning

Funktion och användning

Där vanliga sensorer inte är kapabla att känna av materialet på grund av för stor värme används beröringsfria infraröda detektorer. De reagerar på strålningsvärmen från de uppvärmda materialen. Kompakta detektorer med optik används vid ett avstånd från 2 m till objektet. När detta avstånd är mindre rekommenderas att använda värmebeständiga fiberoptiska kablar.


ODM-serie

De infraröda detektorerna ODM… mäter energin som utstrålas av en varm kropp i nära infrarött-området (1…3 µm). Energin som tas upp i spektralområdet bestämmer den detekterade temperaturen. Optik och utvärderingsenhet är inbyggda i ett robust hölje av rostfritt stål. Tätningar i form av O-ringar garanterar säker drift även vid stora temperatursvängningar och fuktförändringar. Den nya kontakten är vattentät enligt IP 68.
När omgivningstemperaturen överskrider 70 °C kan man använda en fiberoptisk kabel upp till 250 °C, vid behov ska den förses med en ytterligare optik. Vid denna typ av användning bör de fiberoptiska kablarna förläggas i skyddande rör och inte utsättas för frekventa rörelser.
Snabbkopplingen till de fiberoptiska kablarna möjliggör ett snabbt och säkert byte.


OD 100-serie

Sensorn OD 100 GSPP känner beröringsfritt av temperaturer mellan 0…300 ºC. Inom detta område kan två avkänningspunkter ställas in oberoende av varandra. Statusen för avkänningen visas med 2-färgs lysdioder.
Sensorn OD 100 GA har en analog utgång 4...20 mA.
Temperaturen som den infraröda detektorn mäter för ett objekt är framför allt beroende av emissionskoefficienten, avståndet och omgivande belysning.
För att kompensera för dessa faktorer ställs avkänningspunkterna för den infraröda detektorn in på plats.


ODE-serie

Den infraröda detektorn ODE 350 mäter energin som utstrålas av en varm kropp i nära infrarött-området (1…3 µm). Energin som tas upp i detta spektralområde är ett mått för temperaturen på det varma objektet. Detektorn har fyra utgångar som är oberoende av varandra. Det finns två analoga utgångar (ström, spänning) och två utgångar med ett förinställbart tröskelvärde som växlande relä eller halvledarutgång. Det inbyggda reläet styrs med PNP-utgången (12). Vid leverans är anslutningarna 11 och 12 sammankopplade med en brygga. Den mest gynnsamma karaktäristiska kurvan är förvald med en väljaromkopplare.
Detektorn drivs med en fiberoptisk kabel som kan dimensioneras för temperaturer upp till max. 350 ºC. Standardkablarna tål upp till 250 ºC. De är utrustade med en skruvbar snabbkoppling. För att begränsa avkänningsvinkeln och för att öka känsligheten kan påbyggda optiker med fiberoptiska kablar användas.
Uppgifterna om känslighet avser en fiberoptisk kabel med 1 m längd, med en buntdiameter på 4 mm och full belysning. Vid användning av andra fiberoptiska kablar och optiker förändras reaktionstemperaturerna. I regel minskar en ytterligare meter fiberoptisk kabel reaktionskänsligheten med 75 ºC.


Injustering av växlande detektorer

1. Avlägsna täckskruven från potentiometern.

2. Rikta in sensorn på mätobjektet och montera den fast på den slutgiltiga användningsplatsen.

3. Vrid med en skruvmejsel tills utgången aktiveras (LED röd). Därmed är temperaturen inställd vid vilken den infraröda detektorn reagerar. När man vrider potentiometern medsols ökar reaktionstemperaturen.

4. Sätt tillbaka täckskruven.


Analog temperaturavkänning

Temperaturen som visas som strömvärde av OD 100 GA är korrekt endast när:

a. mätobjektet har en yta med jämn temperaturfördelning och som är minst lika stor som sensorns avkänningsyta (se diagram för strålgång)

och

b. emissionskoefficienten för mätobjektet är ε = 1 (svart strålare), dvs. mätobjektet har en mörk yta.

När detta inte är fallet mäter OD 100 GA en för låg temperatur. För att kompensera för dessa effekter (för litet avkänningsområde, ε < 1) är sensorn försedd med en injusteringsmöjlighet.


Injustering av analoga detektorer

1. Avlägsna täckskruven från potentiometern.

2. Rikta in sensorn på mätobjektet och montera den fast på den slutgiltiga användningsplatsen.

3. Mät mätobjektets aktuella temperatur med en termometer eller liknande.

4. Vrid potentiometern medsols tills den utgående strömmen motsvarar objektets temperatur (se diagram för utgående karaktäristisk kurva).

« Infraröda detektorer        Diagrammer »

powered by webEdition CMS