EGE-Elektronik Spezial-Sensoren GmbH - Special-Sensors for Automation

Induktiva sensorer - Hänvisningar avseende montering

Montering

Inbyggbara sensorer kan monteras försänkt i metall ända till den aktiva ytan, utan att sensorns egenskaper förändras. För icke inbyggbara sensorer måste en metallfri zon runt sensorn finnas. För alla sensorer ska det finnas en frizon mot materialet mitt emot.De angivna frizonerna motsvarar normen EN
60947-5-2.


För sensorer med metallgängor ingår fästmuttrar i leveransomfattningen. Som tillval finns montagedon för flexibel installation av sensorerna.


Montering i rad

När sensorerna är monterade i rad ska ett minsta avstånd hållas mellan givarna. Vid osäkerhet ska ett test under konkreta användningsvillkor genomföras. För inbyggbara sensorer ska avståndet i sidled mellan sensorerna motsvara minst sensorns diameter. För icke inbyggbara sensorer ska avståndet i sidled mellan sensorerna vara minst två gånger sensorns diameter. För sensorer som placeras mittemot varandra ska ett minsta avstånd på sex gånger det nominella avkänningsavståndet finnas.


Vridmoment

För att utesluta att de gängade hylsorna förstörs vid montering får följande maximala vridmoment ej överskridas:
PTFE-sensorer får endast dras åt för hand.


Hänvisningar avseende drift

Seriekoppling
Vid seriekoppling av sensorer med två och tre ledare summeras de enskilda spänningsfallen. Därmed står en lägre driftspänning till förfogande för lasten. Summeringen av startfördröjningstiderna ska beaktas.

Parallellkoppling
Parallellkoppling av sensorer med två ledare rekommenderas inte i första hand då restströmmarna summeras och flyter genom lasten. Vid parallellkoppling av sensorer med tre ledare summeras strömförbrukningen för de enskilda givarna. Då denna ström inte flyter genom lasten är det maximala antalet sensorer med tre ledare som kan anslutas parallellt endast avhängigt strömförsörjningen.


Godkännanden för säkerhetsanvändningar

Sensorer för personskydd ska vara typgodkända och märkta enligt EN 954-1. Omärkta sensorer får inte användas till dessa ändamål.


« Hänvisningar avseende användning        Begrepp inom induktiv mätteknik »

« Induktiva sensorer

powered by webEdition CMS