EGE-Elektronik Spezial-Sensoren GmbH - Special-Sensors for Automation

EGE induktive sensorer

Induktiva givare

EGE erbjuder speciella induktiva givare för specialapplikationer. Utöver rengöringsbara TROPIK-sensorer enligt IP 69K för temperaturer upp till +120 °C finns också högtemperaturgivare med kompakt konstruktion för upp till 160 °C. Andra sensorer för varma områden kan användas vid upp till 250 °C. För POLAR-sensorerna ligger temperaturskalans nedre ände vid -60 °C. Sensorer med stora avkänningsavstånd upp till 170 mm och sensorer av PTFE, PP eller PEEK som är beständiga mot valsolja kan levereras, även för livsmedelsindustrin. Produktprogrammet kompletteras med egensäkra, explosionsskyddade sensorer enligt ATEX och kompakta sensorer för damm-Ex och gas-Ex.

Hänvisningar avseende användning »
Hänvisningar avseende montering »
Begrepp inom induktiv mätteknik »


Prospekt Induktiv / catalogue inductive

Prospekt induktiva givare

powered by webEdition CMS