EGE-Elektronik Spezial-Sensoren GmbH - Special-Sensors for Automation

Flödesvakter - Teknik och användning

Utvärderingsenheter

Samtliga utvärderingsenheter har en flerfärgs LED-display som indikerar flödesstatus visuellt. När den röda LED-lampan lyser underskrids det förinställda gränsvärdet, och kopplingsutgången är inte aktiv. Den gula LED-lampan signalerar att gränsvärdet är uppnått och att utgången är aktiverad. Vid sidan om den gula LED-lampan kan ytterligare 4 gröna LED-lampor lysa, dessa visar ett relativt mått för överskridande av gränsvärdet.
Vid installationen av utvärderingsenheterna ska det beaktas att apparaterna inte utsätts för uppdämd värme. Avståndet mellan två intilliggande enheter bör ej underskrida 10 mm.


Utvärderingsenheter SKZ... och SKM...

Enheterna SKZ... och SKM... är förberedda för montering på DIN-skena. De utvärderar signalerna från mätgivarna och finns med reläutgångar och analoga utgångar. Inställningen sker med två potentiometrar som är åtkomliga från framsidan eller vid SKM 522 via knappar. Utvärderingsenheterna SKZ erbjuder dessutom en frånslagsfördröjning samt temperaturövervakning.


Ex-utvärderingsenheter SEA... och SZA...

Till Ex-mätgivare erbjuds utvärderingsenheterna SEA... och SZA... . De har en egensäker strömkrets som mätgivaren ansluts till. Denna strömkrets är galvaniskt separerad från matningsspänningen och från reläutgången resp. den analoga utgången.
Ex-utvärderingsenheterna SEA... och SZA... ska installeras utanför det explosionsfarliga området så att minst kapslingsklass IP 20 uppfylls enligt EN 60529. När Ex-utvärderingsenheten installeras ska det antingen monteras en skiljevägg mellan de egensäkra och de ej egensäkra anslutningarna, så att minsta isolationsavstånd är 50 mm, eller ska varje enskild anslutning skyddas med krympslang som inte kan glida. Alternativt är crimptekniken tillåten.


Ex-utvärderingsenheter SS 400 Ex

Utvärderingsenheten SS 400 har en egensäker strömkrets som man ansluter en mätgivare till. Denna utvärderingsenhet får installeras inom explosionsfarliga områden i kategori 2 (zon 1).


Kompakta sensorer

Kompakta sensorer har utvärderingsenhet och mätgivare integrerade samma hölje. Detta gör det möjligt att ställa in gränsvärdet direkt på plats vid mätpunkten. Kablaget innehåller endast de mindre störningskänsliga inkommande ledningarna för strömförsörjning och till kopplingsutgången.


Utföranden SN... / LN...

Sensorerna SC 440 finns som utförande helt i rostfritt stål och har använts inom industrin i över 20 år. De utmärker sig med en robust och liten konstruktion och kan levereras gängade eller som instickssensor.
Kompakta sensorer med plasthölje erbjuds med typbeteckningarna SN 450 / LN 450. De finns i många olika elektriska utföranden. Sensorerna finns i utförande för likspänning och växelspänning och är utrustade med PNP-, relä- eller analog utgång. Dessutom finns speciella utföranden med temperaturövervakning eller frånslagsfördröjning.


Kompakta inline-sensorer SDN

Kompakta inline-sensorer SDN 500... infogas "i linje" i en rörledning. Mätrören är invändigt släta och har inga delar som sticker in i flödet. Sensorerna utmärker sig med snabba reaktionstider och ett stort avkänningsområde. Tack vare den smala konstruktionen kan de användas även där installationsutrymmet är begränsat. Sensorerna SDN 500… är utrustade med PNP-, relä- eller analoga utgångar. För pulserande flöden erbjuder EGE en kompakt inline-sensor som kan känna av mycket korta flöden i minimala mängder när flödet startar.


Kompakta inline-sensorer SDNC

Sensorerna i serien SDNC 503 är konstruerade med en platsbesparande kubform. De har ett stort avkänningsområde och har en gängad adapter som formar en gynnsam flödesprofil för avkänning av flödet.
Denna sensorserie är injusterad från fabrik och kan användas direkt i vattenmedier. Dessutom erbjuder denna konstruktion en pulsutgång för enkel volymmätning.


« Mätgivare      Definitioner »

« Flödesvakter

powered by webEdition CMS