EGE-Elektronik Spezial-Sensoren GmbH - Special-Sensors for Automation

Flödesvakter - Teknik och användning

Zonindelning och kategorier

Zonindelningen styrs av hur ofta och länge en explosiv atmosfär uppstår.


Zon 0 / kategori 1 (gas)

Zon 0 är ett område där en farlig explosiv atmosfär i form av en blandning av luft och brännbara gaser, ångor eller dimmor förekommer ständigt, under lång tid eller ofta.


Zon 1 / kategori 2 (gas)

Zon 1 är ett område där det i normaldrift ibland kan bildas en farlig explosiv atmosfär i form av en blandning av luft och brännbara gaser, ångor eller dimmor.


Zon 2 / kategori 3 (gas)

Zon 2 är ett område där det i normaldrift normalt inte bildas någon farlig explosiv atmosfär i form av en blandning av luft och brännbara gaser, ångor eller dimmor, eller där det bara förekommer under kort tid.


Zon 20 / kategori 1 (damm)

Zon 20 är ett område där en farlig explosiv atmosfär i form av ett moln av brännbart damm som finns i luften förekommer ständigt, under lång tid eller ofta.


Zon 21 / kategori 2 (damm)

Zon 21 är ett område där det i normaldrift ibland kan bildas en farlig explosiv atmosfär i form av ett moln av brännbart damm som finns i luften.


Zon 22 / kategori 3 (damm)

Zon 22 är ett område där det i normaldrift inte bildas någon farlig explosiv atmosfär i form av ett moln av brännbart damm som finns i luften, eller där det bara förekommer under kort tid.En mätgivare får endast användas i antingen dammexplosiva eller gasexplosiva områden, även när den är godkänd för båda applikationerna.
För användning i damm-Ex-områden anges sensorns maximala yttemperatur. För gas-Ex-områden anges temperaturklassernas omgivningstemperaturer.
På förfrågan levererar EGE sensorer med specialmått och i specialmaterial samt med längre anslutningskabel.


« Inline-flödesmätning
       « Flödesvakter

powered by webEdition CMS