EGE-Elektronik Spezial-Sensoren GmbH - Special-Sensors for Automation

Dataskydd

§ 1 Information om insamling av personuppgifter

 

(1) Nedan informerar vi om hur vi samlar in personuppgifter om dig när du använder vår webbplats. Personuppgifter är alla uppgifter som avser dig som person, t.ex. namn, adress, e-postadress, användarbeteende.

(2) Personuppgiftsansvarig enligt artikel 4 punkt 7 i EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) är EGE-Specialsensorer AB, Box 140, S-501 13 Borås, Sverige, e-post: info@ege-elektronik.com. Du kan kontakta vår personuppgiftsansvarige på dataskydd@ege-elektronik.com eller på vår postadress med tillägget "the data protection officer".

 

§ 2 Dina rättigheter


(1) Du har följande rättigheter när det gäller personuppgifter som handlar om dig:

 • Rätt att begära ut uppgifterna.
 • Rätt att korrigera eller radera uppgifterna.
 • Rätt att begränsa behandlingen av uppgifterna.
 • Rätt att invända mot behandlingen av uppgifterna.
 • Rätt till dataportabilitet.

(2) Du har även rätt att via en dataskyddsmyndighet lämna in klagomål på hur vi behandlar dina personuppgifter.

 

§ 3 Insamling av personuppgifter när du besöker vår webbplats

 

(1) När du använder webbplatsen enbart i informativt syfte, d.v.s. om du inte registrerar dig eller på annat sätt tillhandahåller oss med information, samlar vi endast in de personuppgifter som din webbläsare överför till vår server. Om du vill titta på vår webbplats samlar vi in följande uppgifter som är tekniskt nödvändiga för att vi ska kunna informera dig om vår webbplats och säkerställa att den fungerar stabilt och säkert (rättslig grund är artikel 6 punkt 1 led f i GDPR):

 • IP-adress.
 • Datum och tid för förfrågan.
 • Tidszonsskillnad i förhållande till Greenwich Mean Time (GMT).
 • Förfrågans innehåll (konkret webbsida).
 • Åtkomststatus/HTTP-statuskod.
 • Respektive överförda datavolymer.
 • Webbplats som förfrågan kommer från.
 • Webbläsare.
 • Operativsystem och dess gränssnitt.
 • Språk och version av webbläsarprogramvara som används.

(2) Utöver ovanstående uppgifter sparas cookiefiler på din dator när du använder vår webbplats. Cookiefiler är små textfiler på din hårddisk som är knutna till den webbläsare som du använder och genom vilka det organ som placerar ut cookiefilen (i detta fall vi) erhåller viss information. Cookiefiler kan inte köra program eller överföra virus till din dator. Deras funktion är att göra internet mer användarvänligt och effektivt i allmänhet.

 


§ 4 Ytterligare funktioner och erbjudanden på vår webbplats


(1) Utöver den rent informativa användningen av vår webbplats erbjuder vi diverse tjänster som du kan använda om du är intresserad av dessa. I så fall måste du i regel uppge andra personuppgifter som vi använder för att tillhandahålla tjänsterna och som lyder under de ovanstående databehandlingsprinciperna.

(2) När du kontaktar oss via e-post eller ett kontaktformulär sparar vi de uppgifter som du tillhandahåller (obligatoriska fält: e-postadress, namn, företag, postadress, telefonnummer, valfria fält: faxnummer, produktinformation) i syfte att kunna besvara dina frågor. Uppgifter som skapas i samband med detta raderar vi när vi inte längre har behov av dem. Om det finns lagstadgade bibehållandekrav begränsar vi behandlingen av uppgifterna. Rättslig grund är artikel 6 punkt 1 led b i GDPR.

(3) Om du framöver blir en kund hos oss kan vi komma att använda den e-postadress som du uppgav i samband med din kontaktförfrågan eller annat erbjudande på vår webbplats, för att skicka direktreklam till dig om liknande varor eller tjänster via ett nyhetsbrev som du har bett om att få skickat till dig. Du kan när som helst välja att avstå från sådan direktreklam genom att informera oss om detta via kontaktuppgifterna i utskicket. Detta meddelande medföljer alla utskick som innehåller direktreklam. Rättslig grund för detta är § 7 abs. 3 UWG. Senast efter två år kommer vi att radera dina uppgifter, såvida du inte gör en ny beställning av varor eller tjänster från oss inom denna tidsperiod, eller om du får ytterligare ett utskick med direktreklam från oss inom de två åren.

 

§ 5 Invändning mot eller återkallande av samtycke till att dina uppgifter behandlas


(1) Om du har gett ditt samtycke till att dina uppgifter behandlas kan du när som helst återkalla detta. När du har meddelat oss om ett sådant återkallande påverkar det sätten på vilka vi tillåts behandla dina personuppgifter.

(2) Såtillvida vi baserar behandlingen av dina personuppgifter på avvägningen mellan olika intressen kan du invända mot behandlingen. Detta gäller i synnerhet om behandlingen inte är nödvändig för att fullgöra ett avtal som har ingåtts med dig, som vi beskriver i respektive fall i följande redogörelse av funktionerna. I händelse av sådan oenighet ber vi att du förklarar anledningarna till varför vi inte ska behandla dina personuppgifter så som vi dittills har gjort. När du gör en legitim invändning kommer vi att utreda situationen och antingen upphöra med eller anpassa databehandlingen eller upplysa dig om våra övervägande berättigade skäl till att fortsätta behandlingen.

(3) Du kan naturligtvis när som helst invända mot att dina personuppgifter behandlas i reklam- eller dataanalyssyften.

powered by webEdition CMS