EGE-Elektronik Spezial-Sensoren GmbH - Special-Sensors for Automation

EGE-Specialsensorer AB

Företagets bakgrund

EGE-Elektronik Spezial-Sensoren GmbH har utvecklat och tillverkat specialsensorer för automatisering sedan 1976. Bland kunderna i hela världen finns ledande tillverkare i nästan samtliga industribranscher. Produktprogrammet omfattar allt från flödesvakter, infraröda, optiska och ultraljudsensorer till kapacitiva nivåvakter, ljusbarriärer och induktiva givare. EGE erbjuder även sensorer för högsensibla applikationer, till exempel i explosionsfarliga miljöer. Vi har en egen utvecklingsavdelning och högkvalificerade medarbetare som i nära samarbete med kunden ser till att våra produkter vidareutvecklas och förbättras kontinuerligt.

EGE har varit nyskapande inom flödesvakttekniken och bidragit väsentligt till de termiska flödesvakterna som är vanliga idag. Vårt egna EMC- och provningslabb garanterar ett snabbt genomförande av provningar för godkännande och intyg om överensstämmelse. Produkternas höga kvalitet säkerställs med ett kontinuerligt övervakat kvalitetsledningssystem enligt DIN ISO 9001.

EGE-Specialsensorer AB
Box 390
S-501 13 Borås
Tel.: +46 32512060
Fax: +46 32512064
E-Mail: info@ege-elektronik.com

powered by webEdition CMS