EGE-Elektronik Spezial-Sensoren GmbH - Special-Sensors for Automation

Upptäck metallbitar på transportband: EGE:s nya metalldetektorsystem ger optimalt skydd för maskiner och anläggningar

I industriella tillverkningsprocesser kan metalldelar från en viss storlek orsaka stora skador på maskiner och anläggningar. Med EGE metalldetektorer förhindras detta säkert och utan felindikeringar. Fast installerade metalldelar nära detektorn, såsom ställningar i metall eller plåtinklädnader, utgör inte något problem men kan i enstaka fall leda till att systemet blir mindre känsligt. Den nya förstärkaren MDV 80015 för EGE metalldetektorer visar med en diagnos-LED huruvida detektorsystemet påverkas av metalldelar som är fast installerade nära detektorns spole. På så sätt kan man redan i förväg säkerställa en optimal känslighet för detektorn. När det inte förekommer några nämnvärda störningar från anläggningens konstruktion förblir LED-lampan släckt. Enskild blinkning visar att påverkan kan förekomma, och när lampan blinkar återkommande finns det för mycket metall i spolens nära omgivning. Då rekommenderas att placera spolen på ett annat ställe eller att avlägsna metalldelar i omgivningen där det är möjligt. MDV-förstärkaren med 24 V DC matningsspänning har ett aluminiumhölje med måtten 260 x 160 x 90 mm och uppfyller kapslingsklass IP 67. Den kan användas vid temperaturer från -25 °C till 70 °C.

  Broschyr metalldetektorer

« tillbaka

powered by webEdition CMS