EGE-Elektronik Spezial-Sensoren GmbH - Special-Sensors for Automation

Pålitlig temperaturövervakning: EGE sensorer för heta gaser upp till 1.000 °C

För temperaturövervakning av heta gaser erbjuder EGE den rostfria temperatursensorn TGM 025-03 som lämpar sig för medier med temperaturer mellan -50 och +1.000 °C. Sensorn har ett extra platsbesparande utförande och installeras med en G¼-gänga. Mätningen sker med hjälp av ett termoelement av typ K. Sensorn TGM 025-03 anslutas til utvärderingsenheten TKM men kan också anslutas till övriga vanliga utvärderingsenheter för termoelement typ K.

  Datablad sensor för heta gaser TGM

« tillbaka

powered by webEdition CMS