EGE-Elektronik Spezial-Sensoren GmbH - Special-Sensors for Automation

Pressmeddelanden


1. 10. 2014

Gettorf – Med den nya skruvadaptern blir det nu ännu lättare att montera EGE mätgivare och kompaktsensorer för flödesövervakning i serierna ST 418, SNS och SCS.
Läs mer »


1. 10. 2014

Gettorf – EGE-flödesvakterna i SDNC 503-serien mäter flöden för lättflytande vätskor mellan 50 ml/min och 2 l/min.
Läs mer »


1. 10. 2014

Gettorf – I samarbete med en biltillverkare har EGE utvecklat en skyddsanordning för induktiva givare som ökar sensorernas livslängd i produktionen.
Läs mer »


1. 10. 2014

Gettorf – EGE flödesvakterna i serien SDN 503/1 GSP-DYN mäter pulserande flöden från 0,02 ml med korta reaktionstider på under 0,5 s och med en hög känslighet.
Läs mer »


1. 10. 2014

Gettorf – De nya EGE tryck-nivåmätarna i DGC 075-serien lämpar sig för nivåmätning i flytande medier och finns för nivåer upp till 500 cm.
Läs mer »


1. 10. 2014

Gettorf – EGE:s MFP-sensorer för säker och exakt nivåmätning finns nu också i ett utförande med en speciell beläggning, där inga metalldelar kommer i kontakt med mediet.
Läs mer »


1. 10. 2014

Gettorf – För temperaturövervakning av heta gaser erbjuder EGE den rostfria temperatursensorn TGM 025-03 som lämpar sig för medier med temperaturer mellan -50 och +1.000 °C.
Läs mer »


1. 10. 2014

Gettorf – I industriella tillverkningsprocesser kan metalldelar från en viss storlek orsaka stora skador på maskiner och anläggningar.
Läs mer »


powered by webEdition CMS