EGE-Elektronik Spezial-Sensoren GmbH - Special-Sensors for Automation

Ultralydssensorer - Anvendelsesanvisninger

Grundlag

Ultralydssensorer sender og modtager ultralydssignaler i frekvensområdet fra 65 til 300 KHz. Ultralydssensorer kan anvendes til mange forskellige opgaver, som f.eks.:

- Materialeregistrering
- Regulering af nedhæng
- Afstand
- Niveauregistrering
- Tælling af komponenter


Anvendelsesområder

Berøringsfrie målinger af:

- Afstand
- Tilstedeværelse
- Niveau
- Diameter
- Position


Uafhængig af:

- Materiale
- Farve
- Lys
- Røg
- Støv


Cyklustid

På tidspunktet 0 udsendes en kort ultralydsimpuls, der reflekteres af en genstand som ekko. Sensoren modtager dette ekko og omformer det til et elektrisk signal. Den næste impuls kan først afsendes, når ekkoet er klinget af. Den tid, der går mellem to sendeimpulser, benævnes cyklustid. (fig. 1)

Sensorer med

- stort detektionsområde har lange cyklustider og en langsom reaktionstid.

- lille detektionsområde har korte cyklustider og en hurtig reaktionstid.


Åbningsvinkel

Ultralydsenergien sendes i en kegle langs med sensorens akse. Den højeste intensitet findes på aksen, og den aftager med tiltagende vinkel. Åbningsvinklen for lydkeglen defineres af den vinkel, hvor lydenergien er aftaget med 33 % af sit maksimum.
En plan genstand detekteres bedst, når dens overflade står vinkelret på omformerens akse. Den må maks. være vippet med den halve åbningsvinkel (α/2) af lydkeglen for stadig at kunne registreres. (fig. 2) Er genstanden vippet mere end det, reflekteres lydbølgerne ikke længere tilbage til sensoren. En plan genstand, der er vippet 45° i forhold til omformerens akse, vinkler lydstrålen med 90°. En “ultralydsstråle“ forholder sig derfor på samme måde som en “lysstråle“.


Spændingsamplitude

Spændingsamplituden ligger under udsendelsen af lydimpulsen på ca. 80 V spidsspænding. Impulslængden på lydimpulsen afhænger af varigheden af sendeimpulsen og af afklingningstiden for ultralydsomformeren i sensoren.
Spændingsamplituden for det modtagne ekko ligger i V-området. (fig. 3)


Blindzone

Under udsendelsen af ultralydsimpulsen kan der ikke modtages noget ekko. Denne tid bestemmer det område, hvor der ikke kan foretages nogen afstandsregistrering. Det er “blindzonen“. (jf. fig. 4)


« Ultralydssensorer

powered by webEdition CMS