EGE-Elektronik Spezial-Sensoren GmbH - Special-Sensors for Automation

Tryksensorer - Anvendelsesanvisninger

Anvendelse

Denne effektive enhed overvåger tryk i rørledninger og beholdere. Den anvendte, keramiske målecelles store nøjagtighed gør, at den også kan bruges til niveaumåling. I beholdere på 5 m højde registreres niveauhøjden stadig med en nøjagtighed på 1 cm. Til sådanne applikationer har enheder med et måleområde på 1.000 mbar i høj grad vist deres værd. Når det drejer sig om vand, så er et tryk på 10 mbar netop en vandhøjde på 10 cm. Den fundne trykværdi vises så digitalt. Skum registreres ikke. Svævestoffer inde i beholderen påvirker ikke måleresultatet, så længe svævestofferne ikke forstyrrer trykfordelingen omkring sensormembranen. Trykvagten indeholder som kompakt enhed alt måle- og analyseelektronik og er beregnet til 24 V jævnspænding. Ud over talrige, programmerbare ekstrafunktioner har den to PNP-udgange og en 4...20 mA strømudgang.
Der fås også en udgave med hurtigprogrammering af to udgange, f.eks. til minimum- og maksimumovervågning i beholdere samt en enhed med analog udgang.


Funktion

Trykvagten skrues ind i væggen på trykbeholderen eller rørledningen. Mediet har direkte kontakt med sensorens keramikmålecelle. Målemembranen udbøjes kun minimalt af medietrykket. Membranen har kontakt med keramikholderen, modstår derfor også store trykstød og er ekstremt modstandsdygtig over for overbelastning. Efter trykaflastningen vender membranen hysteresefri tilbage til sin nulstilling.
Membranens udbøjning omformes af den integrerede mikroprocessorstyrede analyseelektronik til et trykproportionalt signal. Måleværdierne kan aflæses direkte på LED-displayet med syv segmenter.
Til specielle applikationer kan signalet bearbejdes internt med en dæmpning på op til 30 sek. Derved kan f.eks. trykstød i rørledninger elimineres.
Ved hjælp af tre taster og et firecifret LED-display justeres både sensorens måleområde og PNP-udgangene samt dæmpningen. Med nogle få tastekombinationer kan der foretages en hurtig justering.
De to integrerede PNP-udgange kan programmeres frit. Herunder kan grænseværdi, hysterese og funktion (bryder eller slutter) indstilles vilkårligt. Tilstanden for PNP-udgangene signaleres vha. en LED. De programmerede data lagres i en EEPROM, hvorved dataene bevares også i tilfælde af spændingsudfald. Sensorvarianten med hurtigprogrammering af to udgange gemmer ligeledes de indstillede værdier så de ikke kan gå tabt, bryder-udgange kan leveres fra fabrikken. Enhederne DN752 GPP og 752 GA er udstyret med et trecifret digitalt display og muliggør en hurtig og enkel programmering af to set-punkter eller en analog udgang.


Tryksensorer montage

Materialer

Sensormembranen er fremstillet af oxidkeramik Al2O3, en kemisk resistent keramik til de fleste syrer, lud og salte. Mellem sensormembran og gevindkrop af rustfrit stål (rustfrit stål 1.4571) ligger der en fluor-kautsjuk (FPM)-pakning. Fluor-kautsjuk (FPM) er et pakningsmateriale der er kemisk bestandigt inden for mange områder. I specielle tilfælde er det nødvendigt at anvende andre pakninger, som f.eks. EPDM eller Kalrez. Specialmaterialer kan efter aftale leveres fra EGEs fabrik.


« Tryksensorer

powered by webEdition CMS