EGE-Elektronik Spezial-Sensoren GmbH - Special-Sensors for Automation

Temperatursensorer - Anvendelsesanvisninger

Funktionsbeskrivelse

De kompakte enheder TN 552 GPP og TN 552/1 GPP er udstyret med to set-punkter der kan indstilles uafhængigt af hinanden. De kompakte enheder TN 552 GAPP og TN 552/1 GAPP er udstyret med et indstilleligt set-punkt og en skalérbar 4...20 mA analog udgang.
Måleområdet ligger mellem –40 °C og +120 °C i flydende og pastøse medier. Måleområdets tolerance er ±0,3 °C (0...80 °C).
Med TN 552... har du mulighed for at vælge en vinduesfunktion som alternativ til den konventionelle grænseværdiovervågning. Derudover kan der vælges bryde- eller sluttefunktion for udgangene. Kortvarige temperaturændringer kan klares med en ind- eller udkoblingsforsinkelse. Desuden er enheden udstyret med en flygtig MIN-/MAX- hukommelse, der kan resettes.
Programmeringen sker vha. trykknapper på forsiden af enheden. De indstillede set-punkter og de programmerede parametre kan hentes og vises med et tryk på en taste under måledriften.

Temperatursensor med følerlomme til udskiftning under drift

Temperatursensoren TN 553 kan let udskiftes under drift. Det skyldes en speciel følerlomme af rustfrit stål (1.4571), der monteres i tanken eller røret. På den måde kan den kompakte enhed til enhver tid tages ud under drift uden at forringe tankens eller rørets tæthed. Temperatursensoren måler temperaturer fra –40 °C til +120 °C og indeholder blandt andet to fast programmerbare set-punkter, hysterese der kan vælges frit og en temperaturvinduesfunktion. Enheden fås til 24 V DC med PNP- eller analog udgang og i AC-udførelse til 230 V og 115 V med Opto-MOS. Forskellige kabellængder og valgfrie stik eller faste kabler muliggør montering i forskellige konfigurationer. Gevindet leveres i G1/2-udførelse.


Montering

EGE temperatursensorer kan monteres i ethvert gængs T-stykke eller en isvejsningsstuds. Tætningen kan ske med den medfølgende, flade pakning eller andre egnede tætningsmidler. Vær opmærksom på pakningens trykstyrke ved højere temperaturer. Monteringen må kun ske via sekskanten på sensoren.
Visningselektronikken kan efter montering drejes ca. 330°. Det giver en nem aflæsning uafhængigt af sensorens position. Ved anvendelse ved temperaturer over 80 °C bør enheden monteres lateralt i rørledningen.


Anvendelse

Hvis det er overskridelse af en temperatur, der skal overvåges, skal du vælge hysteresefunktionen. I denne driftstilstand programmeres der en grænseværdi. Så snart den målte temperatur er større end den programmerede, bliver udgangen aktiv eller inaktiv afhængig af valget af udgangsfunktion. Til denne grænseværdi hører en hystereseværdi, der bestemmer differencen mellem indkoblingsværdien og den lavere udkoblingsværdi. Desuden kan ind- eller udkoblingen forsinkes med en programmerbar tid.
Er der valgt vinduesfunktionen som driftstilstand, sker der kun en aktivering eller deaktivering af udgangen i et bestemt temperaturområde. Det starter ved den indstillede grænsetemperatur og slutter efter forhøjelse af temperaturen med vinduesværdien. Ind- og udkoblingsforsinkelsen kan også anvendes til denne driftstilstand.
Den analoge udgang kan anvendes til overførsel af en strøm, der er proportional med den målte temperatur. I programmeringstilstand gøres det ved at tildele 4 mA-startværdien og 20 mA-slutværdien en temperatur. Mellem temperaturværdierne er en minimum-difference på
16 °C / 29 °F tilladt.
powered by webEdition CMS