EGE-Elektronik Spezial-Sensoren GmbH - Special-Sensors for Automation

Niveausensorer - Anvisninger vedr. montage

Korte niveausensorer til lateral montering skal monteres således, at sensorspidsen rager ind i beholderen. For at der ikke skal danne sig nogen aflejringer, anbefales en montering, der skråner ca. 20°. Ved stavformede sonder skal man være opmærksom på, at spidsen ikke påvirkes af sidekræfter, som det f.eks. kan ske ved påfyldningsåbninger eller røreværker.
Ved valg af materialer til hus og pakning skal det sikres, at disse materialer er egnede til den givne applikation.
Ved flugtende montering af kapacitive sensorer kan sensoren monteres i elektrisk ikke-ledende materiale, frem til den aktive flade uden at ændre dens egenskaber. Ved ikke-flugtende montering skal der beregnes en frizone omkring sensoren. Ved alle sensorer skal der også være en frizone til overfor liggende materiale.De angivne frizoner overholder standarden EN 60947-5-2.


Rækkemontering

Ved rækkemontering af kapacitive sensorer skal der være en minimumafstand mellem enhederne, så der ikke kan ske nogen gensidig påvirkning. I tvivlstilfælde skal der gennemføres en afprøvning under konkrete anvendelsesbetingelser. For kapacitive sensorer skal den indbyrdes, sideværts afstand mindst svare til det dobbelte af sensorens diameter, ved afstande der er større end otte gange diameteren, kan der ikke forventes nogen gensidig påvirkning. Ved sensorer der er anbragt over for hinanden, bør der holdes en minimumafstand på otte gange den nominelle tasteafstand.


Gevindudførelser

Iskruningsgevind er hovedsageligt udført som G-gevind iht. DIN ISO 228-1, toleranceklasse B Parringen af et cylindrisk udvendigt G-gevind iht. DIN ISO 228-1 med et indvendigt rørgevind Rp iht. DIN 299 kræver særlige foranstaltninger. Ved en sådan kombination skal det indvendige rørgevind Rp efterbearbejdes med en indvendig gevindskærer til indvendigt rørgevind G.


Tilspændingsmomenter

For at udelukke en ødelæggelse af gevindbøsningerne i forbindelse med fastgørelsen, må følgende maksimale tilspændingsmomenter ikke overskrides:PTFE-sensorer må kun tilspændes med håndkraft.


Pakninger

Enhederne leveres, så vidt muligt, som standard med pakninger af NBR, FPM, PTFE eller AFM. I vandapplikationer op til 150 °C og et tryk op til 5 bar anvendes der, hvis kunden kræver det, EPDM-O-ringe. Til temperaturer over 100 °C, eller ved højere tryk, er det nødvendigt at bruge specialpakninger (skraveret).Anvisninger vedr. driften

Serieforbindelse
Ved serieforbindelse af to- og treledersensorer adderes de enkelte spændingsfald. Det betyder, at der er en mindre driftsspænding til rådighed for belastningen. Man skal være opmærksom på additionen af forsinkelsestiderne for indkobling

Parallelforbindelse
Parallelforbindelse af toledersensorer kan kun til en vis grad anbefales, da reststrømmene adderes og løber gennem lasten. Ved parallelforbindelse af treledersensorer adderes strømforbruget for de enkelte enheder. Da denne strøm ikke løber gennem lasten, afhænger det maksimale antal treledersensorer, der kan parallelforbindes, kun af strømforsyningen.


Godkendelser til sikkerhedsapplikationer

Sensorer der bruges til personbeskyttelse, skal have typegodkendelse iht. EN 61508 og være mærket i overensstemmelse hermed. Ikke-mærkede sensorer må ikke anvendes til sådanne applikationer.


« Anvisninger vedr. brug        Begreber fra måleteknikken »

« Niveausensorer

powered by webEdition CMS