EGE-Elektronik Spezial-Sensoren GmbH - Special-Sensors for Automation

Niveausensorer - Anvisninger vedr. brug

Mikrobølge-niveausensorer

Med niveausensorer i serien MFP og MFM kan du foretage kontinuerlig overvågning af forskellige væsker. De kan foretage nøjagtig bestemmelse af niveauet i plast- og metalbeholdere med stor målenøjagtighed. Niveausensorerne registrerer mange forskellige væsker, som f.eks. vand, olie eller emulsioner. Til det formål “guides“ mikrobølger i målestaven – ved berøring med mediet reflekteres de, og sensoren bestemmer niveauet. En justering til forskellige medier er ikke nødvendig. Målesonderne, der er fremstillet af aluminium og rustfrit stål1.4571 egner sig til omgivelsestemperaturer mellem -20 og +70 °C. Du kan frit vælge indbygningslængde mellem 500 og 1.100 mm. Sensorerne er udstyret med et G3/4-gevind og tilsluttes vha. et M12-stik.

 

Mikrobølge-niveauvagt

Mikrobølge-niveauvagterne i serierne MFC og MFK reagerer på berøring af mediet ved spidsen af sensoren. De er særligt ufølsomme over for vedhæftninger.
Enhederne i serien MFK er fremstillet af rustfrit stål og PTFE og er udstyret med en G1/2-procestilslutning. Sensorlængden er på 40 mm. Takket være deres integrerede elektronik kan sensorerne klare sig uden efterkoblet analyseudstyr. En justering til forskellige medier er ikke nødvendig. Ved beholdere af plast bortfalder også en jording.
Følsomheden for enhederne i serien MFC kan indstilles vha. trykknapper; på den måde er det muligt at skelne mellem forskellige væskelag i beholdere (f.eks. vand og olie), så de let kan adskilles fra hinanden. Mikrobølgesensorerne der er fremstillet af rustfrit stål og PTFE, egner sig til næsten alle beholdere og sensoromgivelser og registrerer også andre medier, f.eks. pulver eller granulater, pålideligt. De kan leveres i længder mellem 120 og 1.000 mm, så de let kan monteres i mange forskellige positioner.


Kapacitive sensorer

Niveausensorens måleelektrode udgør sammen med sine omgivelser en elektrisk kondensator, hvis kapacitet afhænger af det medium, som elektroden omgiver som dielektrikum. Så snart dielektrikummet ikke længere dannes gennem en gas, men gennem produktet, sker der et kapacitetsspring, der resulterer i en ændring af strømforbruget. I koblingsforstærkeren udløser denne strømændring udgangssignalet. Ved montering i metalbeholdere skal tilslutningsgevindet på den kapacitive niveausensor være elektrisk forbundet med den jordede beholder. I givet fald skal der etableres en forbindelse fra niveausensorens stelklemme til beholdervæggen. Ved plastbeholdere jordforbindes sensoren direkte.
Montagebøsningerne anvendes til lateral eller lodret montering, der går gennem beholdervæggen. For at opnå den fulde trykstyrke skal gevindet befinde sig i gevindboringen på beholdersiden med en længde på ca. 20 mm. Hvis det på grund af en tyndere beholdervæg ikke er muligt, skal der påsættes en egnet gevindflange. Gevindboringen bør ikke være dybere end montagebøsningernes gevindlængde.
Ved montering af flere niveausensorer skal minimumafstanden overholdes for at undgå gensidig påvirkning.


Mediumjustering af kapacitive sensorer

Niveausensorer er således indstillet, at de taster ved berøring af mediet. Mediejusteringen skal så vidt muligt ske i monteret stand under driftsbetingelser. Hvis den monterede del af sensoren under drift kan blive helt overskyllet eller tildækket, skal justeringen også ske i denne tilstand. Hvis der kun er mulighed for medieberøring, så sker justeringen ved berøring. Indstillingspotentiometeret beskyttes af en plastskrue. Denne skrue skal fjernes, før den ønskede følsomhed indstilles. Ved drejning i retning med uret øges reaktionsfølsomheden. Justeringspotentiometeret drejes, indtil udgangen aktiveres (slutter). Set-punktsikkerhed opnår du ved, at du drejer potentiometeret endnu en halv til en hel omgang. Enheder med lysdiodelinje justeres til to grønne lysdioder. Når mediejusteringen er udført, skal plastskruen sættes i igen.


Laboratoriejustering

Hvis det ikke er muligt at foretage justering i den originale monteringstilstand, kan justeringen foretages på en sammenlignelig beholder. Her skal man dog være opmærksom på, at beholderen stilles på en jordet metalplade, eller at væsken i beholderen jordforbindes vha. en indført ledning. Prøvebeholderen bør have en minimumhøjde og en minimumdiameter på ca. 10 cm.
Niveauvagten reagerer ved korrekt indstilling sikkert, når 50 % af dens elektrodediameter er dækket. Ved lodret montering reagerer sensorerne ved berøring med mediet. Tidsforsinkelsen for reaktionen er på mindre end 0,25 sek.


Opto-sensorer UF../UR..

Optiske sensorer reagerer ved nedsænkning i mediet på en ændring af brydningsindekset omkring sensorens spids. En indstilling af sensoren er ikke nødvendig. Beholdervæggen eller partikler, der findes i mediet, kan i enkelte tilfælde reflektere det lys sensoren afgiver og dermed forstyrre mediedetekteringen. Under sådanne forudsætninger bør der gennemføres en afprøvning. Under normale forhold er det muligt at anvende sensorerne til de anførte medier. I tilfælde af medier, der ikke er anført, skal sensorens kemiske kompatibilitet og tekniske egnethed efterprøves.


Konduktiv niveauvagt

Den konduktive sensor CFC muliggør en meget nøjagtig registrering af elektrisk ledende medier. Vedhæftning er selv ved kraftigt ledende medier ikke noget problem. Ved hjælp af modelektroden, der skal skrues på, kan sensoren også anvendes i plastbeholdere. Brugeren kan selv afkorte elektroden. Medier med en ledeevne >10 µS/cm registreres sikkert.Sensorer i henhold til ATEX

Niveauvagter til anvendelse i zone 0 eller zone 20 bruges sammen med tilhørende analyseenheder, der nævnes på tilslutningsdiagrammet. Analyseenhederne selv anvendes altid uden for ex-området. Til sensorerne i serien KGFT...Ex anvendes der en mellemforstærker, den må opstilles i zone 1. Til egensikre, optiske sensorer UFGSa...Ex tilbyder EGE forstærkeren IKMb 123 Ex.

 

« Niveausensorer        Anvisninger vedr. montage »

powered by webEdition CMS