EGE-Elektronik Spezial-Sensoren GmbH - Special-Sensors for Automation

EGE niveausensorer

Niveauovervågning

Niveauvagter uden bevægelige dele kan leveres i forskellige varianter; de er meget ufølsomme over for snavs. Kapacitive niveauvagter fremstilles til flydende gasser ned til -230 °C og også til varm lim op til +230 °C. Som materialer anvendes fortrinsvis PTFE og PEEK, derved forhindres vedhæftninger. Optiske niveauvagter med glasspids eller PSU-spids kræver ingen mediejustering, de kan blot indsættes i tanken. Sensorerne fås også som eksplosionsbeskyttede varianter iht. ATEX. Til kontinuerlig registrering af niveauer bruges ultralydssensorer, trykvagter eller den kapacitive højtemperatur-målesonde KFA.

Anvisninger vedr. brug »
Anvisninger vedr. montage »
Begreber fra måleteknikken »

Prospekt Füllstand / catalogue level control

Brochure om niveauovervågning

powered by webEdition CMS