EGE-Elektronik Spezial-Sensoren GmbH - Special-Sensors for Automation

Metaldetektorer - Anvendelsesanvisninger

Metaldetektorsystem 3000 er beregnet til registrering af mellemstore og store komponenter. Systemet har en meget effektiv følsomhedsindstilling. Med analyseenheden MU 3300 reagerer metaldetektoren ved højeste følsomhed på mellemstore genstande som søm, møtrikker eller bestikdele. Med analyseenheden MDV reagerer den kun på større metalgenstande, som f.eks. tænder til gravemaskineskovle, værktøjsdele eller beklædninger. Sådanne genstande kan forårsage ødelæggelser på stenknusermaskiner, rysteenheder eller træflishuggere. I denne driftstilstand er metaldetektoren egnet som maskinbeskyttelse, da mindre genstande ikke afbryder anlæggets drift. Registreringen sker under transporten af styrtgods ved en berøringsfri måling.

System 3000 består af en analyseenhed og en detektorspole, der arbejder induktivt. Analyseenheden har en automatisk tilpasningsregulering, der også sørger for en sikker funktion, når der er anbragt forstyrrende metalgenstande i nærheden af detektorspolen. Denne tilpasningsregulering bevirker også, at kun metalgenstande, der bevæger sig, registreres.


En af analyseenhedens opgaver er at bearbejde de signaler, metaldetektorspolen afgiver og omforme dem til en elektronisk impuls. Så snart et metalstykke passerer detektorspolen, forstyrres det elektromagnetiske felt, som denne spole genererer, og det resulterer i et signal, der kan analyseres.

Metaldetektorens følsomhed indstilles på en regulator. Følsomheden afhænger af flere faktorer: Spolens omgivelser, de elektromagnetiske egenskaber hos det materiale der skal registreres og transporthastigheden.

Analyseenheden MU 3300 er udstyret med en selvovervågningsfunktion: Så snart der opstår en fejl i systemet, aktiveres et separat udgangsrelæ. Analyseelektronikken er monteret i et robust metalhus, der har et vindue til funktionsvisningen.

Analyseenhederne MDV 3172 og MDV 3220 er især beregnet til anvendelse i vanskelige miljøer som snavs, temperaturændringer eller vibrationer. De har derfor kun de mest nødvendige indstillings- og visningsfunktioner.


Detektorspolerne er opbygget med PVC-stolper på en aluminiumgrundplade, der skærmer mod elektromagnetiske forstyrrelser af underkonstruktionen. Den sikrer samtidig en stabil montering. Hvis det er nødvendigt at placere detektorspolen i nærheden af konstruktionskomponenter af jern, kan spolen f.eks. afskærmes med aluminiumplader.

Detektorspolerne placeres fortrinsvis under transportbånd; det reducerer risikoen for, at spolen bliver mekanisk beskadiget. Afstanden til båndets transportruller skal udgøre mindst en spolebredde. For at udnytte metaldetektorens følsomhed optimalt, bør der være et metalfrit område på 1,5 til 2 gange spolediameteren til detektorspolen.


Ved hængende montering oven over et transportbånd skal man være opmærksom på, at der ikke befinder sig konstruktionsdele af jern for tæt på spolen, og især at de ikke vibrerer. I så fald skal følsomheden reduceres, med det resultat, at detektionsafstanden mindskes, eller at der kun kan registreres store metalgenstande.
Detektorspolerne har et 3 m langt specialkabel. I applikationer, hvor afstanden fra detektorspolen til analyseenheden er større end 3 m, forbindes de to enheder med et ekstra forlængerkabel KS031 DS. Den største afstand er 50 m. For at opnå en sikker funktion, anbefales det at anvende EGEs specialforlængerkabel.

Ved hjælp af tilslutningsboksen MA 125 kan man arbejde med to detektorspoler sammen med en analyseenhed MDV. Den maksimale kabelængde mellem en spole og tilslutningsboksen MA 125 er 3 m.« Metaldetektorer

powered by webEdition CMS