EGE-Elektronik Spezial-Sensoren GmbH - Special-Sensors for Automation

Kapacitive sensorer - Anvisninger vedr. montage

Montering

Ved flugtende montering kan sensoren monteres i elektrisk ikke-ledende materiale, frem til den aktive flade uden at ændre dens egenskaber. Ved ikke-flugtende montering skal der beregnes en metalfri zone omkring sensoren. Ved alle sensorer skal der også være en frizone til overfor liggende materiale.De angivne frizoner opfylder standarden EN 60947-5-2.


Montagehjælpeværktøj sikrer en universel installation af sensorerne.


Rækkemontering

Ved rækkemontering af sensorer skal der være en minimumafstand mellem enhederne, så der ikke kan ske nogen gensidig påvirkning. I tvivlstilfælde skal der gennemføres en afprøvning under konkrete anvendelsesbetingelser. Ved sensorer, der kan monteres flugtende, skal der være en indbyrdes lateral afstand, der svarer til mindst en gang sensorens diameter. Ved sensorer, der ikke kan monteres flugtende, skal den indbyrdes, sideværts afstand mindst svare til det dobbelte af sensorens diameter, ved afstande der er større end otte gange diameteren kan der ikke forventes nogen gensidig påvirkning. Ved sensorer der er anbragt over for hinanden, bør der holdes en minimumafstand på otte gange den nominelle tasteafstand.


Tilspændingsmomenter

For at udelukke en ødelæggelse af gevindbøsningerne i forbindelse med fastgørelsen må følgende maksimale tilspændingsmomenter ikke overskrides:PTFE-sensorer må kun tilspændes med håndkraft.


Anvisninger vedr. driften

Serieforbindelse
Ved serieforbindelse af to- og treledersensorer adderes de enkelte spændingsfald. Det betyder, at der er en mindre driftsspænding til rådighed for belastningen. Man skal være opmærksom på additionen af forsinkelsestiderne for indkobling.

Parallelforbindelse
Parallelforbindelse af toledersensorer kan kun anbefales til en vis grad, da reststrømmene adderes og løber gennem lasten. Ved parallelforbindelse af treledersensorer adderes strømforbruget for de enkelte enheder. Da denne strøm ikke løber gennem lasten, afhænger det maksimale antal treledersensorer, der kan parallelforbindes, kun af strømforsyningen.


Godkendelser til sikkerhedsapplikationer

Sensorer, der bruges til personbeskyttelse, skal have typegodkendelse iht. EN 61508 og være mærket i overensstemmelse hermed. Ikke-mærkede sensorer må ikke anvendes til sådanne applikationer.


« Kapacitive sensorer        Begreber fra den kapacitive måleteknik »

powered by webEdition CMS