EGE-Elektronik Spezial-Sensoren GmbH - Special-Sensors for Automation

Induktive sensorer - Anvisninger vedr. montage

Montering

Ved flugtende montering kan sensoren monteres i elektrisk ikke-ledende materiale frem til den aktive flade uden at ændre dens egenskaber. Ved ikke-flugtende montering skal der beregnes en metalfri zone omkring sensoren. Ved alle sensorer skal der også være en frizone til overfor liggende materiale.


De angivne frizoner opfylder standarden EN 60947-5-2.


Til sensorer med metalgevind medfølger der fastspændingsmøtrikker ved levering. Montagehjælpeværktøj sikrer en universel installation af sensorerne.


Rækkemontering

Ved rækkemontering af sensorer skal der være en minimumafstand mellem enhederne. I tvivlstilfælde skal der gennemføres en afprøvning under konkrete anvendelsesbetingelser. Ved sensorer der kan monteres flugtende, skal den indbyrdes, sideværts afstand minimum svare til sensorens diameter. Ved sensorer der ikke kan monteres flugtende, skal der mindst holdes en indbyrdes, sideværts afstand på to gange sensorens diameter. Ved sensorer der er anbragt over for hinanden, bør der holdes en minimumafstand på seks gange den nominelle tasteafstand.


Tilspændingsmomenter

For at udelukke at gevindbøsningerne bliver ødelagt i forbindelse med fastgørelsen, må følgende maksimale tilspændingsmomenter ikke overskrides:PTFE-sensorer må kun tilspændes med håndkraft.


Anvisninger vedr. driften

Serieforbindelse
Ved serieforbindelse af to- og treledersensorer adderes de enkelte spændingsfald. Det betyder, at der er en mindre driftsspænding til rådighed for belastningen. Man skal være opmærksom på additionen af forsinkelsestiderne for indkobling

Parallelforbindelse
Parallelforbindelse af toledersensorer kan kun anbefales til en vis grad, da reststrømmene adderes og løber gennem lasten. Ved parallelforbindelse af treledersensorer adderes strømforbruget for de enkelte enheder. Da denne strøm ikke løber gennem lasten, afhænger det maksimale antal treledersensorer, der kan parallelforbindes, kun af strømforsyningen.


Godkendelser til sikkerhedsapplikationer

Sensorer, der bruges til personbeskyttelse, skal have typegodkendelse iht. EN 61508 og være mærket i overensstemmelse hermed. Ikke-mærkede sensorer må ikke anvendes til sådanne applikationer.


« Anvendelsesanvisninger        Begrber fra den induktive måleteknik »

« Induktive sensorer

powered by webEdition CMS