EGE-Elektronik Spezial-Sensoren GmbH - Special-Sensors for Automation

Flowsensorer - Inline-gennemstrømningsmåling

Gennemstrømningsovervågning og -måling

EGEs inline-gennemstrømningssensorer med digitalt display overvåger gennemstrømningsmængder i området 0,05...100 l/min., og viser gennemstrømningsmængden som en talværdi. De har på forsiden knapper, hvormed funktioner åbnes og indstillinger kan ændres. Anvendelsesområdet omfatter alle områder af gennemstrømningsovervågningen og -målingen, hvor der ønskes en gennemstrømningsvisning.

Serie SDN 552 / 554 – Det termiske princip

Serien SDN 552/554 er baseret på det termiske princip. I et målerør genereres der varme, der optages af det forbistrømmende medium. Den herved bortledede varmemængde er et mål for flowhastigheden. En mikroprocessor bearbejder disse data, beregner gennemstrømningsmængden og viser resultatet i liter/min. i det 3-cifrede 7-segmentdisplay.

Serie SDV 652 – Vortex-princippet

Gennemstrømningsmålerne i serie SDV 652 er baseret på Vortex-princippet. De er velegnede til applikationer, hvor det drejer sig om at udgangssignalet har en god linearitet og en større målenøjagtighed. De er ufølsomme over for temperaturændringer, og måleenhedernes reaktionstid ligger under et sekund.
Funktionsprincippet for sensoren gør det muligt at måle gennemstrømningen uden bevægelige dele: Bag ved et prellegeme i flowet opstår der hvirvler, ud fra hvis rækkefølge flowhastigheden bestemmes.


Serie SDI 852 / 853 – Magnetisk-induktiv

Inline-gennemstrømningssensorerne SDI 852/853 indeholder, ud over den præcise gennemstrømningsmåling i området 0...80 l/min., en overvågningsfunktion. Nøjagtigheden udgør 2 % af måleværdien. Gennemstrømningsmængden vises i det 3-cifrede 7-segment-display. Det magnetisk-induktive målesystem åbner for mange anvendelsesmuligheder for denne enhed inden for automatisering af processer og forløb. Samtidig sikres en høj målenøjagtighed.
Det magnetisk-induktive måleprincip forudsætter, at mediet er elektrisk ledende. De underste grænseværdier på 15 µS/cm for vand og 10 µS/cm for andre væsker, giver dog et bredt funktionsområde.
Kombinationen af et præcist målesystem og en lille kompakt byggeform kendetegner serien SDI inden for inline-gennemstrømningssensorer. De kan på enkel vis efterfølgende indsættes i bestående rørledningskonfigurationer og udgør et pladsbesparende alternativ i tilfælde af nye konstruktioner.
Ud over køle- og tempereringskredsløb kan man også præcist overvåge doseringer, f.eks. inden for vandbehandling. Til det formål fås der en grænseværdiovervågning samt en lineær analog udgang og impulsudgang.


Installation

Inline-gennemstrømningsmålerne installeres direkte "i en linje" i en rørledning. I den forbindelse kan rørledningen enten tilsluttes direkte vha. skæreringsforskruningen eller et adapterstykke SDA. I bunden af huset sidder der gevindbøsninger, der kan anvendes til fastgørelse af enheden på en grundplade, osv. Alternativt kan montagepladen, der tilbydes som tilbehør, anbringes på huset. Derved bliver det muligt at foretage en fastgørelse fra forsiden.


Signalfilter

Parameteren for signalfilteret muliggør indtastning af en værdi, der bestemmer, i hvilket tidsinterval der sker en middelværdiberegning af målesignalet. Der kan indtastes mellem 0 og 8 sekunder. En lav værdi resulterer i en særdeles hurtig reaktionsadfærd, en høj værdi i en meget rolig visning af måleværdien. Ved indstilling 0 er filteret koblet fra. Middelværdiberegningen påvirker visning og udgange.


Adgangskode

Ved hjælp af en adgangskode kan programmeringsfunktionerne beskyttes mod uvedkommende adgang. Uden disse talkombinationer er det kun muligt at vise de aktuelt gemte værdier for set-punkterne og andre parametre.


Referencejustering

Det er muligt at foretage en optimering af nøjagtigheden af den viste gennemstrømningsmængde med CAL-funktionen under anvendelse af en nøjagtig reference-gennemstrømningsmåler. Her er der mulighed for at ændre den viste gennemstrømningsværdi og tilpasse den til referenceenheden.


Medieforvalg SDN 552 / 554

I kølekredsløb anvendes der, ud over vand som varmebærer, ikke sjældent også en vand-glykol-blanding. På grund af de ændrede, termiske egenskaber for væsken, der skyldes iblandingen af glykol, påvirkes nøjagtigheden af den viste gennemstrømningsværdi, og grænseværdierne forskydes ligeledes. Til korrektion af denne effekt er mange enheder i serien SDN 552/554 udstyret med en funktion til valg af målemedie. Der kan indtastes glykolandele op til 30 %. Mikroprocessoren i enheden beregner så gennemstrømningsmængderne under hensyntagen til andelen af glykol.


Applikationer

Som følge af de mange funktionsmuligheder for EGEs inline-gennemstrømningssensorer med digitalt display samt den enkle programmering og installation, er disse enheder særligt egnede til gennemstrømningsovervågning i kølekredsløb.
Korte reaktionstider og stabile visningsværdier, også i tilfælde af store temperaturudsving i mediet, som de for eksempel forekommer i forbindelse med svejseteknik på bilområdet, er kendetegnende for dem.
I displayet vises kontinuerligt den opdaterede gennemstrømningsværdi i l/min. Derved har den anlægs- eller maskinansvarlige til enhver tid information om den køleeffekt, der er til rådighed.
Industrielle klimaenheder er ofte i det sekundære kredsløb, på grund af tilisningsfare, påfyldt en vand-glykol-blanding. Glykolandelen kan på få sekunder programmeres i menuen til SDN 552, så der også vises en korrekt værdi i denne applikation.

« Indstillingsanvisninger        Anvendelse i ex-området »

« Flowsensorer

powered by webEdition CMS