EGE-Elektronik Spezial-Sensoren GmbH - Special-Sensors for Automation

Flowsensorer - Indstillingsanvisninger

Udgang

Justering med hvilende medium

1. Montér sensoren i flowkanalen, og tænd for enheden. Afvent standbytiden.
2. Indstil potentiometeret således, at den røde LED lyser.
3. Når flowet starter, skal nu mindst én grøn LED lyse.


Justering med strømmende medium

1. Montér sensoren i flowkanalen, indstil flow og tænd for enheden. Afvent standbytiden.
2. Indstil potentiometeret således, at en eller to grønne LED’er lyser.
3. Ved udfald af flowet skal nu den røde LED lyse.


Justering af flowunderskridelse

Denne justering kan foretages, når flowhastigheden befinder sig i den valgte sensors registreringsområde.

1. Montér sensoren i flowkanalen, indstil flow og tænd for enheden.
2. Indstil potentiometeret således, at den gule og den første grønne LED lyser.
3. Ved fald i flowhastigheden slukkes først den grønne, og ved fortsat reduktion også den gule LED. Sensoren taster, og den røde LED lyser.


Justering af flowoverskridelse

Denne justering kan kun foretages, når mediets flowhastighed maks. udgør 70 % af slutværdien for den valgte sensors registreringsområde.

1. Montér sensoren i flowkanalen, indstil flow og tænd for enheden. Afvent standbytiden.
2. Indstil potentiometeret således, at den røde LED lyser.
3. Når flowet stiger, slukkes den røde LED, den gule lyser og udgangen aktiveres (kontakten slutter). Slukkes den røde LED ikke, er den valgte flowhastighed for høj, eller hysteresen for analyseenheden er for stor.

Set-punktet for flowhastigheden indstilles med et eller to potentiometre. Ved flowhastigheder der er højere end sensorens registreringsgrænse, meldes udfaldet eller reduktionen af flowet, når hastigheden falder og ligger i sensorens registreringsområde.


Justering af grænsetemperaturen

De ønskede værdier kan indstilles med et potentiometer. Udgangen taster, når den indstillede værdi overskrides. Samtidig lyser også den pågældende LED.


Justering af tidsforsinkelsen

De ønskede værdier kan indstilles med et potentiometer. På SKM 522 sker indstillingen i programmeringsmenuen.
Værdierne vises på en skala. Hvis den røde LED allerede viser flowudfald, forbliver udgangen koblet, indtil tiden er udløbet. Så slukkes også den gule LED


Automatisk justering på SKM 522

Ved at trykke samtidigt på de to knapper på forsiden, åbnes programmeringsmenuen. Med knappen FUNCTION vælges den automatiske justering, og med SELECT startes den. Få sekunder senere, når mindst den gule LED lyser, er justeringen afsluttet. Før og under justeringen skal flowhastighed og temperatur holdes konstant. Funktionen MAN. ADJUST er beregnet til efterfølgende manuel modifikation af tastepunktet.Analog udgang

Flowsensorer med analoge udgange leverer en af mediets flowhastighed afhængig strøm i området 4 mA til 20 mA. Sammenhængen mellem flowhastigheden og udgangsstrømmen er, hvis ikke andet er angivet, ikke-lineær. Registreringsområdet indstilles vha. de to potentiometre "Område"  og "Justering" . Med potentiometeret "Justering" indstilles den nederste værdi ved den mindste flowhastighed, der skal overvåges (> 4 mA, 1. grønne LED). Ved hjælp af potentiometeret "Område" indstilles den øverste værdi ved den højeste flowhastighed, der skal overvåges (> 20 mA, 5. grønne LED). Grafikken viser mulige, ikke-lineære udgangskarakteristikker for forskellige indstillinger.

powered by webEdition CMS