EGE-Elektronik Spezial-Sensoren GmbH - Special-Sensors for Automation

Flowsensorer - Teknik og anvendelse

Funktionsbeskrivelse

Flowsensorens funktion er baseret på det termodynamiske princip. Sensorspidsen opvarmes nogle grader celsius indefra og ud i forhold til det flowmedium, som den stikker ind i. Hvis mediet strømmer, ledes den varme der er produceret i sensoren bort af mediet; det vil sige, at sensoren afkøles. Den temperatur der indstiller sig i sensoren, måles og sammenlignes med den ligeledes målte medietemperatur. På basis af den fremkomne temperaturforskel kan man for hvert medium udlede dets flowtilstand.

Termodynamiske flowsensorers funktion

På basis af dette funktionsprincip udvikler og fremstiller EGE flowsensorer til flydende og gasformige medier.

De termodynamiske flowsensorers følsomhed afhænger af et mediums varmetekniske egenskaber. Således er registreringsområdet for en standardsensor, som følge af den ringere varmeledningsevne, for olie ca. tre gange større og for luft ca. 30 gange større end for vand. Hvis ikke andet er angivet, er de tekniske data for en sensor specificeret for vand.


Anvendelsesområder for flowsensorer

Termodynamiske flowsensorer arbejder uden bevægelige dele, derfor sker der ingen udfald pga. korrosion af lejer, afrevne vingehjul eller deformationer af prelflader. Denne driftssikkerhed er højt værdsat i mange industrigrene. Flowsensorer anvendes i dag både i væsker og i luft, ja selv i eksplosionsfarlige områder.


Overvågning af afkølingen

Kølevandsstrømmen på svejsemaskiner overvåges med kompakte enheder af rustfrit stål. Dermed sikres der en tilstrækkelig afkøling, også ved høj taktsekvens. Ved svigt i kølingen kobler sensoren svejserobotten ud.

I bearbejdningscentre overvåges køle-/smøremiddelstrømmen kontinuerligt. Værktøjerne er beskyttet og har en længere levetid.

Ved metalbearbejdning, f.eks. i valseværker og i trådtrækningsmaskiner, afkøles valser og ruller konstant. Det overvåges af termodynamiske sensorer. Når der er tale om ekstreme omgivelsesforhold, konstrueres sensorerne til omgivelsestemperaturer op til 160 °C. Indstillingen sker på afstand af varmen på specielle analyseenheder.


Overvågning af pumpemediet

Tørløbsbeskyttelse af pumper er en meget hyppigt forekommende applikation; hertil anvendes ofte kompakte sensorer med integreret tidsforsinkelse af udkobling.

Inden for doseringsteknik overvåges doseringen af tilslagsstoffet. De allermindste flow registreres nøjagtigt med inline-sensorerne. Disse sensorer indsættes i rørledningen som et rørstykke.

Tilstopning af filtre og sigter kan overvåges vha. en kontrol af medieflowet. Hvis flowet er kommet ned under en grænseværdi, skal filteret udskiftes. Sker det ikke, er næste skridt at slukke for pumpen, hvis medieflowet falder yderligere. Dertil anvendes sensorer med to tastepunkter.


EGE ørløbsbeskyttelse af en transportpumpe

Tørløbsbeskyttelse af en transportpumpe


Overvågning af procesforløb

Overvågningen af rengøringsforløb, delvist med aggressive medier, kan ofte kun gennemføres med specialmaterialer som f.eks. Hastelloy eller Tantal.

Udsugningsanlæg til sundhedsskadelige dampe ved laboratoriearbejdspladser overvåges, ligesom halventilationssystemer i den hexanforarbejdende industri med luftflowsensorer.

CIP/SIP-processer kan overvåges og dokumenteres med flowsensorer.

« Flowsensorer      Sensorer »

powered by webEdition CMS