EGE-Elektronik Spezial-Sensoren GmbH - Special-Sensors for Automation

Flowsensorer - Teknik og anvendelse

Analyseenheder

Alle analyseenheder er udstyret med en multicolor-LED-linje, der visuelt viser flowtendensen. Lyser den røde LED, er værdien under den forudindstillede grænseværdi, og udgangen ikke aktiv. Den gule LED fortæller, at grænseværdien er nået og udgangen indkoblet. Som supplement til den gule LED kan yderligere 4 grønne LED´er lyse, der viser et relativt mål for overskridelsen af grænseværdien.

Ved installation af analyseenheder skal man være opmærksom på, at enhederne ikke bliver udsat for varmeophobning. Afstanden mellem naboenheder må ikke komme under 10 mm.


Analyseenheder SKZ... og SKM...

SKZ... og SKM... er forberedt for montering på DIN-skinner. De analyserer de af sensorerne leverede signaler, og stiller relæ- eller analoge udgange til rådighed. Indstillingen sker vha. to potentiometre på forsiden, eller vha. knapper på SKM 522. Analyseenhederne SKZ indeholder desuden en udkoblingsforsinkelse og en temperaturovervågning.


EX-analyseenheder SEA... og SZA...

Til Ex-sensorer tilbydes analyseenhederne SEA... og SZA.... De er udstyret med et egensikkert strømkredsløb, som sensoren tilsluttes til. Dette strømkredsløb er galvanisk adskilt fra netstrømkredsløbet og fra relæudgangen eller den analoge udgang.
Ex-analyseenhederne SEA... og SZA... skal uden for det eksplosionsfarlige område monteres således, at der minimum overholdes kapslingsklasse IP 20 i henhold til EN 60529. Ved montering af ex-analyseenheden skal der enten anvendes en skillevæg mellem de egensikre og de ikke-egensikre tilslutninger, så minimumafstanden er på 50 mm (krybemål), eller hver enkelt tilslutning skal overtrækkes med en skridsikker slangetylle (krympeslange). Alternativt kan der anvendes Crimp­teknik.


EX-analyseenheder SS 400 Ex

Analyseenheden SS 400 er udstyret med et egensikkert strømkredsløb, som der tilsluttes en sensor til. Denne analyseenhed må monteres inden for det eksplosionsfarlige område i kategori 2 (zone 1).


Kompakte enheder

Kompakte enheder indeholder analyseenhed og sensor i det samme hus. Det gør det muligt at indstille en grænseværdi direkte ved målestedet. Kabelføringen begrænser sig dermed til de mindre støjfølsomme tilledninger til strømforsyningen og udgangen.

Udførelserne SN... / LN...

Enhederne SC 440 fås i en udførelse helt i rustfrit stål, og har i mere end 20 år vist deres værd i industrien. De udmærker sig ved deres robusthed og lille størrelse, og kan leveres i gevind- eller stikudgave.

Kompakte enheder med plasthuse tilbydes under typebetegnelserne SN 450 / LN 450. De findes i mange elektriske udførelser. Enhederne er i jævn- og vekselspændingsudgaver udstyret med PNP-, relæ- eller analog udgang. Desuden er specielle udførelser udstyret med en grænsetemperaturovervågning eller tidsforsinkelse af udkobling.

Kompakte inline-enheder SDN

Kompakte inline-sensorer SDN 500... indsættes direkte "i en linje" i en rørledning. Målerørene er glatte indvendigt og har ingen dele, der stikker ind i flowet. De udmærker sig ved korte reaktionstider og et stort registreringsområde. På grund af den smalle form kan de også anvendes der, hvor der kun er lidt plads til installationen. SDN 500… er udstyret med PNP-, relæ- eller analoge udgange. Til pulserende flow har EGE i sit program en kompakt Inline-enhed, der kan registrere meget korte flow af de mindste mængder, når flowet sætter i gang.

Kompakte inline-enheder SDNC

Enhederne i serie SDNC 503 har en pladsbesparende terningeform. De har et bredt registreringsområde, og bruges sammen med en forsatsadapter, der danner en gunstig flowprofil til flowregistreringen.
Denne enhedsserie er indstillet fra fabrikken og er straks klar til brug i vandige medier. Desuden indeholder denne udførelse en impulsudgang til enkel bestemmelse af volumen.


« Sensorer      Definitioner »

« Flowsensorer

powered by webEdition CMS